ORGANI DRUŠTVA

Upravni odbor:
Tina Fratina Žagar – predsednica
Tatjana Kravanja – član
Mateja Kavs Skok – član
Miha Pungaršek – član
Matej Klavora – član

Nadzorni odbor:
Andreja Šulin- predsednica
Jasna Terlikar – član
Ina Brešan – član

Disciplinska komisija:
Anja Rebek – predsednica
Anita Vučič – član
Andrea Berginc – član

Blagajnik:
Vesna Kovač

Tajnik:
Ana Mlekuž

Trenerji in vaditelji:
Vasja Vitez
Tina Fratina Žagar
Peter Vitez
Hani Mlekuž Kamarić