ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZA MLAJŠE REGISTRIRANE ŠPORTNIKE

Iz strani AZS smo bili seznanjeni o spremembi pravilnika za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov mladih športnikov. Več si lahko preberete v spodnjem dopisu.

“Sprememba Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva omogoča preventivne zdravstvene preglede mladim športnikom, ki tekmujejo v športnih panogah z večjimi telesnimi obremenitvami. Registrirani športniki imajo pravico do preventivnega pregleda v 7. razredu osnovne šole oz. v starosti od dopolnjenega 12. do dopolnjenega 13. leta starosti. Športniki, pri katerih je možna registracija že med 10. in 12. letom starosti, imajo pravico do dveh preventivnih pregledov registriranega športnika med 10. in 13. letom starosti (v 5. in 7. razredu osnovne šole). Če se mladi športnik prvič registrira po dopolnjenem 13. letu starosti, ima pravico do preventivnega pregleda ob registraciji.Omogočen je tudi kontrolni preventivni pregled registriranega športnika, ki se bo opravil na predlog zdravnika, ki bo opravil pregled, z namenom spremljanja morebitnih odklonov v zdravstvenem stanju registriranega športnika, ki so posledica športnega udejstvovanja, v povezavi z njim ali vplivajo na športno udejstvovanje.”

Otroka oziroma mladostnika na pregled prijavijo starši ali skrbniki oz. športna organizacija na podlagi predhodnega pisnega soglasja staršev ali skrbnikov.

Več na Zdravstveni_pregledi_registriranih_športnikov.